Vision — Väsby Idrottsstad

Nu startar snart planläggningen av Smedsgärdstomten och hur Vilundaparken ska utveckas i framtiden. Väsbys Bästa har en vision:

  • Bygg ett riktigt högt hus på Smedsgärdstomten, 10-15 våningar eller mer, som syns från motorvägen. Ett landmärke.
  • Behåll Smedsgärdshallen.
  • Bygg en ny förskola med inriktning ”Lek och rörelse” i Vilundaparken. En förskola/fritids som kan utnyttja sportlokalerna och idrottshallarna i området. Speciellt energiska barn med spring i benen kan trivas här.
  • Bygg en ny grundskola i Vilundaparken. Kan förstärkas med en gymnasielinje med idrottsinriktning.
  • Bygg bostäder utefter Husarvägens östra sida. Eftersom det blir nya hus på centrumsidan av Husarvägen i Fyrklövern kan vi göra en mer stadslik entré till Väsby om vi också bygger bostäder på sidan mot Vilundaparken. I bottenplan på dessa hus och även inne i parken kan det bli butiker och affärslokaler. Speciellt inriktade på sport och idrott. Ett Idrottens Outlet.
  • Bygg nya idrottsanläggningar ut mot motorvägen. Fotbollshall, tennishall, eventuellt en ny ishall. Alla föreningar kan samsas om gemensamma omklädningsrum, kontor etc som kan ersätta de 30 baracker som finns idag bakom badhuset.
  • Bygg en gång och cykelväg över motorvägen som knyter samman östra sidan, Carlsund, med Vilundaparken och Väsby Centrum.

Detta kan bli Upplands Väsbys nästa stora byggprojekt som ökar kommunens attraktivitet — Väsby Idrottsstad!

Vilken är din vision?
Hör av dig med synpunkter och kommentarer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *