Vilundaparken

1 000 nya platser ska skapas inom förskola och skola i Väsby fram till år 2020. Då ska bland annat en helt ny grundskola för 600 barn och en förskola för 150 barn stå klar på Smedsgärdstomten.
 — Det här är en av våra viktigaste satsningar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

 Väsby lider av akut brist på förskoleplatser. Den väntade befolkningsökningen och byggboomen som råder gör att kommunen bedömer att också fler grundskoleplatser kommer att behövas framöver. Trots att Smedbyskolan stängdes ned för ganska precis ett år sedan med hänvisning till elevbrist.

 Den politiska majoriteten i Väsby, S, MP, V och VB, har med hjälp av tjänstemännen tagit fram en plan för hur platserna i skola och förskola ska lösas fram till 2020.

 Den största nyheten är att de vill bygga en helt ny grundskola och förskola på Smedsgärdstomten, alltså på den tomma avsatsen ovanför konstgräsplanen i Vilunda. Den nybyggda minigolfen ska inte påverkas av bygget och inte heller konstgräsplanen. Däremot kan delar av grusplanen komma att lämna plats åt skolgården.

 Grundskolan ska bli en F-9-skola för 600 elever och förskolan ska rymma 150 barn. Förhoppningen är att läget invid Vilundaparkens idrottsarenor ska göra den attraktiv för både elever och lärare. Här finns redan konstgräsplan, friidrottsbanor, ishall och simhall.

 — Vi har sett att det behövs en ny skola och jag har länge funderat på om det skulle gå att göra någonting ihop med idrott. Skulle vi kunna ha en profil på skolan med friskvård, rörelse och idrott och komplettera Väsby skolas musikinriktning? säger utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP).

 Roland Storm (VB) gillar också förslaget om idrottsinriktning. Han tror liksom sina kommunalrådskolleger att det inte kommer att bli något större problem med grannar som överklagar bygglovet och räknar med att bygget borde kunna dra igång nästa år. Skolan ska stå klar 2020.

 — Vi får fart på Vilundaparken i samma andetag. Den har under alla år utvecklats steg för steg, allt har byggts separat och det har inte funnits en helhetsplan, säger han.

 — Vilundaparken är det område i kommunen som har störst potential till att öka Väsbys attraktivitet, säger Roland Storm. Idrottens roll i Väsby är betydande. Att utveckla Vilundaparken med skolor, bostäder och butiker till en idrottsstad kommer skapa en spännande portal och ge ett positivt första intryck av Upplands Väsby. Satsningen kommer stärka såväl idrottens utvecklingsmöjligheter som Fyrklöverns och de centrala delarnas attraktivitet.

 Utöver den nya skolan i Vilundaparken ska 500 nya platser skapas vid Breddenskolan, Runbyskolan och Väsby skola. Dessutom väntas det försenade bygget av den nya Vikskolan snart kunna starta.

 Förskoleplatser har varit en bristvara i vår och fyramånadersgarantin har i flera fall inte kunnat hållas. Detta problem är nu avhjälpt tack vare Ekebo förskola i Engelska skolans gamla lokaler. Med fortsatt renovering kan 140 barn få plats temporärt i några år framöver.

 Nya, permanenta förskolor byggs på Odenslunda skolas rivningstomt, invid den planerade grundskolan i Vilundaparken, på Dragonvägen, bredvid Vittraskolan och i Eds Allé. Temporära paviljongplatser skapas vid Runby skola samt vid förskolan Visselpipan vid Smedsgärdshallen.

Nya platser 2016 — 2020

Grundskolor

  • Breddenskolan, Runbyskolan, Väsby skola, utökning med 500 platser.
  • Ny F-9-skola i Vilundaparken, 600 platser.
  • Ny Vikskola ska ersätta den gamla, 300 platser (mot ca 240 i dag) och möjlighet till ytterligare 300 platser.

Förskolor

  • Ekebo (där Engelska skolan tidigare låg), 180 platser.
  • Bergaplan (tillfälliga paviljonger vid Runbyskolan) 200 platser (varav 90 nya).
  • Eds Allé, 100 platser.
  • Fyrklövern (två förskolor: en på Dragonvägen, en bredvid Vittra), 80+80 platser.
  • Odenslunda (på den gamla rivna skolans tomt), 150 platser.
  • Visselpipan (temporär utökning med paviljong), 50 platser.
  • Ny förskola i Vilundaparken, 150 platser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *