VB är alltid emot ökade bullernivåer

En interpellation ställdes i kommunfullmäktige till samtliga gruppledare i majoriteten utom VBs representant angående nedläggningen av Bromma flygplats och dess konsekvenser.

 Väsbys Bästa har inte haft frågan aktuell. Då det för tillfället görs en utredning på uppdrag av regeringen har Väsbys Bästa inte tagit ställning i frågan då vi inte vet vad konsekvenserna blir.

 Då frågan just nu utreds och alla detaljer och konsekvenser ej tydligt framkommit kan vi heller ej ta ställning.

 Vad vi kan ta ställning till däremot är att alltid ha det som är för Väsbys bästa för ögonen. Det finns en problematik redan nu med höga bullernivåer i olika delar av kommunen. Järnväg, motorväg och flygplan för att nämna några som bidragande faktorer.

Väsbys Bästa kommer alltid att vara emot ökade bullernivåer

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *