Väsbybornas synpunkter till grund för ett cykelvänligare Väsby

För att ta reda på hur pengarna för underhåll och framtida satsningar gör mest nytta bjöd Upplands Väsby kommun in till dialog om ett cykelvänligt Väsby. Synpunkterna utgör sedan grunden till planeringen av framtida satsningar och underhåll.

 Drygt 300 besökte medborgardialogen på plats i Väsby centrum 23–24 april och runt 170 väsbybor besvarade den digitala enkäten kring frågor kring cykling och cykelvägar i Väsby.

 Kanske är asfalten dåligt underhållen och kanske finns det önskemål om fler cykelbanor? Istället för att gissa vad vi trodde att våra medborgare hade för önskemål när det gäller cyklingen i Väsby valde vi att fråga dem, säger Carina Nordin som arbetar som trafikingenjör på Upplands Väsby kommun.

 Synpunkterna som kommit in kommer nu att sorteras och struktureras för att sedan ligga till grund för framtida satsningar och underhåll av cykelvägnätet i Upplands Väsby kommun. En del förändringar kan komma genomföras inom nuvarande budget medan större åtgärder kan kräva ökade satsningar.

 — Det är roligt att så många Väsbybor intresserade sig för medborgardialogen om cykling och vi uppskattar verkligen alla synpunkter som medborgarna kommit in med. De kommer att ligga till grund för planering och prioritering av framtida satsningar och underhåll, säger Roland Storm, kommunalråd (VB).

 Upplands Väsby kommun jobbar löpande med att bygga ut cykelvägnätet och förbättra det befintliga nätet och samarbetar även med omkringliggande kommunen för att bygga ut de regionala cykelstråken som bland annat gör det möjligt att cykla hela vägen in till Stockholm.

 Under dialogen fanns förutom möjligheten att prata med kommunens tjänstemän som arbetar med cykelfrågor varje dag, även en smoothiecykel där alla kunde cykla sin egen smoothie, en frågesport för barn. Besökande kunde även besvara den digitala enkäten på plats och hämta ett exemplar av kommunens rykande färska cykelkarta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *