Våra ledamöter

Bild på Roland Storm

Roland Storm
Kommunalråd

Ordförande Namnberedningen
Rådet för medborgardialog
Ledamot Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Styrgrupp bibliotek- och kulturlokaler
Styrgrupp kommunövergripande skolutveckling
Ersättare Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott
Kommunstyrelsens välfärdsutskott
Adjungerad Kommunstyrelsens miljö- och planutskott

 

Bild på Peyman Rezapour

Peyman Rezapour

Ledamot Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden
Valberedningen
Bild på Ulla Barthelson

Ulla Barthelson

Ersättare Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Valberedningen
Kommunalt handikapråd
Bild på Thomas Fäldt

Thomas Fäldt

Ersättare Kommunfullmäktige
Social- och äldrenämnden
Kommunalt pensionärsråd

Lokalpolitik för Upplands Väsby