Välkommen!

Väsbys Bästa bildades under februari-mars 2014. Vi är 16 Väsbybor som kandiderar till kommunfullmäktige. Vi är inte en homogen grupp där alla har samma politiska bakgrund. I tidigare val har vi kandidater röstat på partier inom såväl alliansen som på partier inom oppositionen. Precis som Väsbyborna. Vi är förmodligen ett bra genomsnitt av Väsbys befolkning.

 Våra personliga politiska åsikter är således inte det som förenade oss. Utan det är att vi alla bryr oss om vårt Väsby. Därför har vi samlats i ett parti som inte gillar höger-vänster resonemanget och därmed inte heller nuvarande blockpolitik.

 Vi vill göra det enklare. Vi vill fokusera på sakfrågor. Varje fråga måste besvaras med vad som är bäst för Väsby och våra invånare. Enkelt uttryckt: Väsbys Bästa.


Roland Storm

Lokalpolitik för Upplands Väsby