Satsning på Kairo/Sättra friluftsområde

På spåret

I mars beslutade kommunstyrelsen att avsätta 5 Mkr i en första etapp för utveckling av friluftsområdet.

Under en flerårsperiod satsas 21 miljoner kronor för att:

  • Förbättra skyltning och information om naturvärden och motionsmöjligheter
  • Förbättra och utöka motions- och skidspåren
  • Förbättra faciliteterna, grillplatser, bänkar, toaletter o.d.
  • Utveckla ridanläggningen i Sättra
  • Utveckla Kairobadet — eventuell flytt av badplatsen
  • Utreda användning av trädgårdsmästarbostaden
  • Utreda behov och placering av ett aktivitetscenter
  • Möjlighet till konferens- och festlokal
  • Möjlighet till café i området
  • Möjlighet till nya mindre anläggningar för spontanidrott, idrottsparker och liknande

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *