Sammanställning av dialogen Runby torg

Under hösten 2015 har en förstudie tagits fram som tittar på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg. Förstudien planeras att godkännas av miljö- och planutskottet den 16 mars 2016 tillsammans med beslut om att påbörja planarbete.

 


 
Tack till alla er som kom och bidrog med era synpunkter vid dialogen för Runby torg som hölls i november 2015.

 

För mer information se:

Sammanställning