Programförklaring

Programförklaring: VÄSBYS BÄSTA

Väsbys Bästa är ett nytt lokalpolitisk parti i Upplands Väsby, grundat i februari 2014.

Väsbys Bästa sätter Upplands Väsbys bästa främst. Oberoende av riksdags- och blockpolitik ska vi alltid driva och framhålla vad som är bäst för Väsby, som kommun och för Väsbys invånare.

Varje röst hörs

Väsbys Bästa vill föra de politiska besluten närmare medborgarna. Modern teknik möjliggör att vi idag kan närma oss den ursprungliga demokratiska tanken – att alla medborgare kan göra sin röst hörd.

Varje fråga har en egen process

Vi bjuder in de som berörs av en fråga. Utifrån det skapar vi arbetsgrupper med sakkunniga och representanter från olika intressegrupper. Vi baserar våra diskussioner och dialoger på fakta, trovärdiga undersökningar och/eller forskningsresultat. Varje fråga har sin egen process. De som är mest berörda av ett beslut ska ges stor möjlighet att påverka beslutet.

Det bästa för Väsby

Förutom täta kontakter med medborgare, föreningar och organisationer i Väsby kommer internet och sociala medier vara viktiga för att få in synpunkter på vad väsbyborna anser innan beslut fattas i olika frågor. Vi ska lyssna, diskutera, sammanfatta och därefter framföra de åsikter som de som medverkar i dialogen står bakom och anser vara det bästa för Väsby.

Sakpolitik oberoende av politiska block

Vi ska bedriva sakpolitik, det vill säga inför varje ärende och beslut ska vi alltid välja vad som är bäst för Väsby. Eftersom vi är ett lokalt parti, har vi inget riksdagsparti att ta hänsyn till. Vi röstar alltid för Väsbys bästa oavsett från vilket parti en idé eller ett förslag kommer.

Inga politiska motståndare

Väsbys Bästa har inga politiska motståndare. Vi ska arbeta för samförstånd och dialog med övriga politiska partier i Upplands Väsby. Det har vi skrivit in i våra stadgar. Den ”sandlådepolitik” som blockpolitiken ibland innebär förkastar vi.

Väsbys Bästa för Väsbys bästa. I alla frågor. Alltid.

Lokalpolitik för Upplands Väsby