Öppet hus: Järnvägsparken

Det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem har initierat en idé att utveckla området norr om Upplands Väsby station. Området omfattar östra sidan om järnvägsspåren; Järnvägsparken, infartsparkeringen, tennisbanorna samt markområdet i norr fram till arbetsområdet vid Bryggerivägen. Förstudien utgör den första utbyggnadsetappen som ingår i planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet.

 Arbetet med denna detaljplan sker i samarbete med Väsbyhem som kommunen har tecknat ett ramavtal med kring området Järnvägsparken. Väsbyhem kommer att främst att satsa på att bygga student- och ungdomslägenheter i området.

 Utbyggnadsförslaget redovisar tre nya byggnader där två byggnader uppförs för studentlägenheter med totalt cirka 145 lägenheter och en byggnad för ungdomslägenheter med cirka 24 små lägenheter. Dessutom kommer de kulturhistorisk intressanta husen i Järnvägsparken renoveras varsamt. Se mer om planprogrammet: Planprogram Järnvägsparken

 Ett första öppet hus med tidig dialog om Järnvägsparken skedde den 16 mars 2015 i Messingen. Väsbyborna fick möjlighet att närmare granska förslaget och komma med synpunkter inom olika områden.

Läs mer: 2015-03-16 Dialograpport: Järnvägsparken

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *