Medlemskap

Väsbys Bästa är ett litet lokalt kommunalpolitiskt parti som strävar efter mer samarbete i politiken, för att uppnå det som passar bäst för Upplands Väsby. Partiet är nytt och behöver stöd från var och en som sympatiserar med strävan efter ett kommunalpolitisk samarbete.

 Vill du bidra kan du välja att göra det med ett medlemskap, ett ekonomiskt bidrag eller både och. Även ett passivt medlemskap innebär ett viktigt stöd för oss som arbetar med Väsbys Bästa.

 Vill du hjälpa till aktivt är du mer än välkommen. Vi kommer att behöva mer hjälp ju närmare vi kommer valdagen, och även efter valet om vi får förtroendet och blir invalda.

 Medlemsavgift och bidrag betalas till bankgiro: 536-7388.

 Medlem blir man när avgiften 100 kr är betald och följande uppgifter lämnats:
 Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

 Fyll i och skicka den e-post som passar dig bäst.
Skicka e-post om aktivt medlemskap
Skicka e-post om passivt medlemskap

 Om du lämnar bidrag får du gärna uppge vem du är.
Skicka e-post om bidrag

Välkommen till Väsbys Bästa!.

Lokalpolitik för Upplands Väsby