Dialog om medborgardialoger

IMG_13001IMG_13021

SKL bjöd in till en nätverksträff för tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med medborgardialoger. Tema för dagen: Hur når vi dem vi inte nått?

 Detta gjordes med bl.a. intressanta föreläsningar och grupparbeten. Carlos Rojas, som jobbar med research och analys på Miklo och tidigare arbetat specifikt med genomförande av medborgardialoger, gav sin bild av utmaningar och möjligheter i kommunernas och landstingens arbete idag. Han tog bland annat upp frågan om hur man kan få så stor bredd som möjligt på på dialogen genom att t.ex. göra inbjudan olika för olika åldrar, språk, kulturintressen etc.

 — Mycket av de utmaningar som togs upp under träffen känner jag igen i vår kommun. Trots många dialoger är det fortfarande många som inte känner sig lyssnade på. Det är någonting vi måste bli bättre på i Upplands Väsby, säger Peyman Rezapour orförande i Väsbys Bästa.