Kategoriarkiv: Staden

Bostäder utan P-platser — hur blir det?

Väsbys Bästas gruppledare Roland Storm framförde i slutet av januari i en intervju i Vi i Väsby kritiska synpunkter över planerna på att bygga 64 nya lägenheter utan egna parkeringsplatser.

Förslaget är att tillåta ett flerfamiljshus i hörnet Optimusvägen-Finspångsvägen med endast handikapp-, besöks- och bilpoolsparkering.

 Istället för P-platser kommer erbjuder byggherren en så kallad mobilitetslösning med 1–3 bilar i en bilpool — som de 64 lägenheterna ska dela på.

 — 64 lägenheter och 1–3 hyrbilar, hur ska det gå till? Det blir totalt kaos, säger Roland

Vi i Väsby

Vattentema i Fyrklövern

fyrklövern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 — Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern — Blå Parken — som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Välj namn på nya parken!

Under våren har 119 namnförslag till den nya parken som ska byggas i Fyrklövern lämnats in. Av dessa har fem valts ut av Upplands Väsby kommuns namnberedning. Nu får Väsbyborna rösta fram det bästa av förslagen.
 — Jag hoppas att så många väsbybor som möjligt deltar i omröstningen och röstar fram sin favorit. Förhoppningsvis får vi en klar vinnare vilket underlättar för oss att fatta beslut om parkens namn, säger Roland Storm (VB), ordförande i namnberedningen.

 
De fem utvalda förslagen under temat modern småstad är:

  • Blå parken
  • Centrumparken
  • Drabantparken
  • Fyrklöverparken
  • Origo

 — I det här projektet gör vi tvärtom och bygger parken i ett tidigt skede, eftersom vi tror att det kan bli en attraktiv mötesplats för många. Parken, som idag består av en grusplan ska förvandlas till en grönskande plats med inslag av vatten och bryggor, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern.
 

Omröstningen pågår fram till 1 juli:

www.upplandsvasby.se/parken
 
I slutet av augusti förväntas namnberedningen välja ett slutligt namn, som kan inspirera till nya namn då parkens namn blir tongivande för nya gator och platser i området Fyrklövern.

 Den nya parken har planerad byggstart om cirka ett år och rymmer plats för lek, avkoppling och möten. Platsen är centralt belägen intill Väsby centrum och utöver parken byggs även 1 600 nya bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
 

Resultatet av omröstningen se:

Länk
 

Mer information om Fyrklövern se:

www.upplandsvasby.se/fyrklovern

Samråd om nya Vallentunavägen

Alternativ+v268_Sida_2(2)
Passa på och lämna dina synpunkter om vägalternativen för väg 268 Vallentunavägen, senast 23 juni.

 Trafikverket har sedan i höstas utrett ett nytt alternativ benämnt Korridor Befintlig Väg som innebär att Väg 268 till stora delar byggs om i nuvarande sträckning. Nu går Trafikverket ut på samråd för val av lokalisering där det nya alternativet är ett av flera alternativ.

 Samrådet pågår från 19 maj till 23 juni 2016.

 

Läs mer:

Samrådshandlingen på Trafikverkets webbsida

Öppet hus: Järnvägsparken

Det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem har initierat en idé att utveckla området norr om Upplands Väsby station. Området omfattar östra sidan om järnvägsspåren; Järnvägsparken, infartsparkeringen, tennisbanorna samt markområdet i norr fram till arbetsområdet vid Bryggerivägen. Förstudien utgör den första utbyggnadsetappen som ingår i planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet.

 Arbetet med denna detaljplan sker i samarbete med Väsbyhem som kommunen har tecknat ett ramavtal med kring området Järnvägsparken. Väsbyhem kommer att främst att satsa på att bygga student- och ungdomslägenheter i området.

 Utbyggnadsförslaget redovisar tre nya byggnader där två byggnader uppförs för studentlägenheter med totalt cirka 145 lägenheter och en byggnad för ungdomslägenheter med cirka 24 små lägenheter. Dessutom kommer de kulturhistorisk intressanta husen i Järnvägsparken renoveras varsamt. Se mer om planprogrammet: Planprogram Järnvägsparken

 Ett första öppet hus med tidig dialog om Järnvägsparken skedde den 16 mars 2015 i Messingen. Väsbyborna fick möjlighet att närmare granska förslaget och komma med synpunkter inom olika områden.

Läs mer: 2015-03-16 Dialograpport: Järnvägsparken