Kategoriarkiv: Skolan

Elevrådsutbildning

IMG_09871

Ett stort tack till Marcus Nilsson för en rolig och lärorik dag. Och ett stort tack till alla elevrådsrepresentanter, lärare, rektorer och skolvärdinnor som medverkade. Det är glädjande att så många medverkade på utbildningsdagen.

Utbildningen innehöll bland annat:

Hur säkerställer du ett bra elevrådsarbete på din grundskola?
Att ha ett aktivt och välfungerande elevråd som når ut till eleverna kan innebära skillnaden mellan skoltrötta och inspirerade elever. Ett elevråd kan jobba med allt från påverkan till social verksamhet för att skapa en givande skoltid, och möter ständigt utmaningar i sitt arbete. Att hitta inspiration och kunna organisera sig är ofta utmaningar som man möter i sitt dagliga arbete, där elevrådet ständigt måste arbeta med hur de når framgång och förbättrar skoltiden för sina medlemmar.

 Genom goda exempel på elevrådsverksamhet från hela Sverige, inspirerande råd till hur man engagerar fler i elevrådet, kunskap om deras rättigheter och tips kring hur man organiserar sig bättre ger Elevrådsutbildningen elevrådet allt de behöver för att kunna skapa en mer givande skoltid på sin skola.

Styrelseutbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en styrelseutbildning som ger deltagarna de kunskaper och verktyg de behöver för att bedriva ett effektivt elevrådsarbete.

Moment i utbildningen:

  • Introduktion
  • Vad är ett elevråd?
  • Verksamhet
  • Aktiva
  • Organisation
  • Medlemmar
  • Avslut

Halvtid för Ett lärande Väsby

20151111_084044_resized

Den 11 november deltog huvudmän, rektorer och tjänstemän vid en gemensam projektavstämning av skolprojektet Ett lärande Väsby. Projektet är 3-årigt och nu har halva tiden gått.

 Det blev en avrapportering av hur det gått i de olika delprojekten samt diskussioner om nuläge och tankar om fortsättningen som skedde i olika grupper. En sammanställning och rapport utlovades.

 — Det är glädjande att vi börjar se resultat ute i skolorna av Ett lärande Väsby, säger Roland Storm kommunalråd Väsbys Bästa. Förändringar tar tid och därför är det viktigt att kommunicera ut arbetet med Ett Lärande Väsby löpande.

Dialog med elevrådsrepresentanterna

I tisdags träffade vi elevrådsrepresentanterna igen. Det är alltid lika givande och intressant att höra från eleverna vad som händer på respektive skola. Vi kommer att fortsätta att träffa elevråden kontinuerligt med olika teman för varje träff.

 Nästa gång vi ses är den  25/11  då Sveriges elevkårer håller en styrelseutbildning.

Vi ses och tack för ni kom.

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

 — Jag vet att det är en stor sak för våra elever att med kort varsel byta skola. Men vi ser inte att det är möjligt att driva vidare skolan med bra kvalitet. Elevantalet framåt är inte tillräckligt för det, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

 I Smedby skola går 200 elever i årskurserna förskoleklass–9 och i grundsärskolan. Eleverna i årskurserna förskoleklass–7 kommer att erbjudas plats i Väsbyskolan, och eleverna i årskurserna 8–9 kommer att erbjudas plats i Grimstaskolan. Grundsärskolans elever kommer under hösten finnas kvar på Smedby skola. Sedan kommer även denna verksamhet att flyttas. Lärare och annan personal kommer att erbjudas tjänster på andra skolor inom kommunen.

 — Vi har fortsatt behov inom kommunen av den personal som finns på Smedby skola. Tillsammans med de anställda och facken kommer vi att ta reda på hur deras kompetens bäst kommer till användning, säger Astrid Täfvander, utbildningschef.

 Beslutet kommer att fattas på utbildningsnämndens möte den 10 juni.

För mer information:
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande, 073-910 45 54
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29