Kategoriarkiv: Pressm

Fastighetsägaren vill inte öppna Ekebobadet

Stena fastigheter har inga planer på att öppna Ekebobadet vare sig själva eller låta någon annan drifta badet. Stena anser frågan kring Ekebobadet avklarad. Så lyder beskedet från Stena Fastigheter som kom till Upplands Väsby kommun förra veckan.

— Det är synd att Stena tagit detta beslut och därmed avgjort badets framtid. Vi hade hoppats att Smedbyborna skulle få tillgång till ett bad i närområdet då önskan och initiativet kom från boenden i området, säger Peyman Rezapour, ordförande i Väsbys Bästa.

 I den samverkansöverenskommelse mellan Upplands Väsby kommun och Polismyndigheten i Norrort för ett tryggare Smedby 2015-2016 ingår förutom flera av kommunens kontor, Polisen, Brandkåren Attunda, fritidsgården Unga Örnar, Väsbyhem, Stena Fastigheter, samt bostadsrättsföreningarna och skolorna i området. I det avtalet finns angivet för ökad trygghet och trivsel att kommunens fritidschef och Stena Fastigheter ska sträva efter att öppna Ekebobadet.

 Tyvärr fick Väsbys Bästa inte med sig övriga partier i försöket att få kommunen att medverka till att hitta en förening eller en organisation som ville driva badet.

 — Trots detta nedslående besked kommer Väsbys Bästa fortsätta att driva på för ökade satsningar på trivsel och trygghet i området. Vi tror fortfarande att ett samarbete mellan de boende och olika aktörer är bästa sättet att utveckla Smedby och skapa ökad trivsel i orådet, säger Peyman Rezapour.

 

För mer information se:

Samverkansöverenskommelse — Ett tryggare Smedby

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

 — Jag vet att det är en stor sak för våra elever att med kort varsel byta skola. Men vi ser inte att det är möjligt att driva vidare skolan med bra kvalitet. Elevantalet framåt är inte tillräckligt för det, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

 I Smedby skola går 200 elever i årskurserna förskoleklass–9 och i grundsärskolan. Eleverna i årskurserna förskoleklass–7 kommer att erbjudas plats i Väsbyskolan, och eleverna i årskurserna 8–9 kommer att erbjudas plats i Grimstaskolan. Grundsärskolans elever kommer under hösten finnas kvar på Smedby skola. Sedan kommer även denna verksamhet att flyttas. Lärare och annan personal kommer att erbjudas tjänster på andra skolor inom kommunen.

 — Vi har fortsatt behov inom kommunen av den personal som finns på Smedby skola. Tillsammans med de anställda och facken kommer vi att ta reda på hur deras kompetens bäst kommer till användning, säger Astrid Täfvander, utbildningschef.

 Beslutet kommer att fattas på utbildningsnämndens möte den 10 juni.

För mer information:
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande, 073-910 45 54
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

30 timmars förskola införs i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

 Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är vi glada att Väsby äntligen kan erbjuda barn till föräldralediga och jobbsökande mer tid på förskolan.

 Som reglerna ser ut idag får inte alla samma pedagogiska tid på förskolan eftersom barn med arbetslösa föräldrar får vara på förskolan max 15 timmar i veckan. Detsamma gäller barn med en förälder som är föräldraledig med ett yngre syskon.

 Satsningen på 30 timmars förskola görs inte enbart för att stärka barnens utveckling utan också för att skapa bättre förutsättningar för föräldrar. Med samma pedagogiska tid på förskolan får arbetslösa föräldrar mer tid till att aktivt söka arbete och en annan fördel är språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska.

 Upplands Väsby kommun har ett tydligt mål som innebär att alla barn ska klara skolan och ges förutsättningar för ett maximalt lärande. Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förutom 30 timmars förskola har Upplands Väsby kommun valt att höja förskolepengen med 6 procent, pengar som ska gå till fler pedagoger i förskolan.

 Vi har varit tydliga med att pengarna från höjningen av förskolepengen ska gå till fler anställda på förskolorna. Detta är en viktig satsning för att stärka kvaliteten och vi kommer att följa upp satsningen både för att se hur den används men också för att se hur den fått effekt.

Väsbys Bästa tar sitt ansvar

Väsbys Bästa har efter flera möten och överläggningar med både alliansen och de rödgröna blivit erbjudna att ingå i ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren. Det erbjudandet har vi accepterat.

 Genom denna överenskommelse har vi nu fått gehör för 18 av de 20 frågorna vi gick till val på. Samarbetet innebär också att vi i framtiden har stora möjligheter att påverka och få gehör för fler sakfrågor. Nu kan vi säkerställa en positiv behandling av flera av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga: skolan, bostadsbyggandet samt idrotten och kulturens förutsättningar.

 För detta beslut har Väsbys Bästa kritiserats i lokalpressen och på sociala media. Alternativet — att sätta oss utanför — skulle innebära att vi gav större utrymme, inflytande och makt till Sverigedemokraterna.

 Eftersom inte något av allianspartierna var beredda att samarbeta med de rödgröna och skapa en majoritet var vi tvungna att ta vårt ansvar för att inte riskera ett politiskt kaos i fullmäktige. Ett samarbete med de rödgröna utesluter inte att vi lyssnar på eller tar till oss av bra förslag, oavsett vilket parti det kommer ifrån. Vi har fortfarande som mål att fler partier tar sitt ansvar och samarbetar med varandra.

 Alla partier, från vänster till höger, har påpekat hur viktigt det är att ha stabila majoriteter i kommunfullmäktige så att inte beslutsfattandet ska bli svårt, trögt och oförutsägbart. Att Alliansen nu kritiserar Väsbys Bästa för att vi följer deras råd förvånar. Det visar tydligt att man inte har det som är bäst för Väsby i fokus.

 Moderaterna och folkpartiet borde istället ställa sig framför spegeln med den givna frågan:
 — Varför förlorade vi så många av våra gamla sympatisörer och väljare?

 Valresultatet visar tydligt att Väsby ville ha en förändring, inte bara att man ville få in nytänkande och ny energi i lokalpolitiken utan också att det var dags att byta ut den politiska ledningen.

 Att vårt beslut att stödja valets segrare är det rätta visar Alliansens tydliga kovändning med ett desperat försök att återta makten. Slutklämmen i deras debattinlägg i förra veckans Vi i Väsby:
 — Vi är beredda att ta ansvar för Väsbys framtid i politisk ledning, innebär inget annat än ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna!

Väsbys Bästa
Roland Storm
Peyman Rezapour
Ulla Barthelsson
Thomas Fäldt

Ett samarbete för Väsbys Bästa

Väsbys Bästa har träffat en överenskommelse och ingått ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren.

 Vi känner ett stort ansvar för att aktivt delta i det politiska arbetet och vill förvalta det förtroende vi fått av väljarna. Genom överenskommelsen får vi möjlighet att få gehör för många av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga som till exempel skolfrågan, bostadsbyggande, idrotten och kulturens förutsättningar.

 Valresultatet visar att Väsby ville ha en förändring, inte bara i den politiska ledningen utan även få in ett nytt parti i fullmäktige. De 900 rösterna vi fick resulterade i två mandat i kommunfullmäktige.

 Överenskommelsen med S, MP och V innebär att vi får en kommunalrådspost, en ledamot i kommunstyrelsen, en ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättarplatser i utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden.

Roland Storm

Nystart för Väsby