Kategoriarkiv: Medborgardialoger

Dialogen fortsätter digitalt

Bild

Över 150 personer kom till dialogen lördagen 20 februari i Väsby Centrum för att tycka till om utvecklingen av friluftsområdet i nordvästra Väsby.

 Dialogen gällde friluftsområdet i nordvästra Väsby som har ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation, idrottsmöjligheter samt natur- och strövområde. Många Väsbybor berättade vad de gillar med området idag och hur de skulle vilja utveckla området i framtiden.

 — Kommunen har länge satsat på medborgardialog där medborgarna tidigt inkluderas i kommunens utveckling. Vi fick in många intressanta synpunkter på hur Kairo, Sättra och området i Runbyskogen kan utvecklas, säger kommunalrådet Roland Storm (VB) som också är ordförande i Rådet för medborgardialog.

 Förutom dialogtillfället kan invånarna i Väsby fortsätta att lämna sina tips, idéer och synpunkter på hur området kan utvecklas i framtiden via webben. Det går att göra till och med fredag 11 mars:

 

För mer information se:

www.upplandsvasby.se/nvv

Sammanställning av dialogen Runby torg

Under hösten 2015 har en förstudie tagits fram som tittar på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg. Förstudien planeras att godkännas av miljö- och planutskottet den 16 mars 2016 tillsammans med beslut om att påbörja planarbete.

 


 
Tack till alla er som kom och bidrog med era synpunkter vid dialogen för Runby torg som hölls i november 2015.

 

För mer information se:

Sammanställning

Dialog om medborgardialoger

IMG_13001IMG_13021

SKL bjöd in till en nätverksträff för tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med medborgardialoger. Tema för dagen: Hur når vi dem vi inte nått?

 Detta gjordes med bl.a. intressanta föreläsningar och grupparbeten. Carlos Rojas, som jobbar med research och analys på Miklo och tidigare arbetat specifikt med genomförande av medborgardialoger, gav sin bild av utmaningar och möjligheter i kommunernas och landstingens arbete idag. Han tog bland annat upp frågan om hur man kan få så stor bredd som möjligt på på dialogen genom att t.ex. göra inbjudan olika för olika åldrar, språk, kulturintressen etc.

 — Mycket av de utmaningar som togs upp under träffen känner jag igen i vår kommun. Trots många dialoger är det fortfarande många som inte känner sig lyssnade på. Det är någonting vi måste bli bättre på i Upplands Väsby, säger Peyman Rezapour orförande i Väsbys Bästa.

Välbesökt dialog om Runby torg

20151114_112430_resized

Över 140 runbybor besökte medborgardialogen om Runby torg i Upplands Väsby i lördags. Många tankar, åsikter och idéer diskuterades för hur Runby torg ska bli en bättre plats för besök och boende. På plats var förutom sakkunniga från kontoret för samhällsbyggnad, fastighetsägaren och deras arkitekt även några av de styrande politikerna.

— Det var glädjande att så många ville medverka i medborgardialogen om Runby torg och lämna tips och idéer om hur torget kan utvecklas och få en bättre funktion i framtiden. 50-åriga Runby torg behöver en ansikslyftning och alla jag pratade med ansåg att bostäder i kombination med butiker och verksamheter kommer att göra platsen mer levande och attraktiv för alla väsbybor, säger Roland Storm, kommunalråd för Väsbys Bästa.

 Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås förtätas. Inför den planeringen hölls medborgardialogen för att få in synpunkter om vad som är bra på Runby torg och närområdet men också vad som saknas.

 — Vi lyssnade in kring både ett kortsiktigt perspektiv, vad medborgarna saknar på torget nu, och i ett långsiktigt perspektiv som handlar om fastighetsägarens vision om att bygga bostäder på och i anslutning till torget. En mycket positiv upplevelse där det fanns tid att lyssna in vad runbyborna hade för tankar och synpunkter. Det blir ett bra underlag att ha med sig framöver när vi får ett planuppdrag, säger Emma Byström planarkitekt och projektledare i förstudien över Runby torg.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 A, planerar att bygga bostäder på torget i framtiden och med det blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill kunna erbjuda bra utbud av service och mötesplatser i ett längre perspektiv och kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Runby torg — en mötesplats i förändring

dialog_1

Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås att förtätas och inför planeringen bjuds runbyborna in för att tycka till om vad som är bra och vad som saknas på Runby torg och i närområdet.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 AB, har redan påbörjat vissa renoveringar för att fräscha upp området. Med tips och idéer från runbyborna kan trivseln på torget öka och bli en viktig knutpunkt och mötesplats.

 I framtiden planerar fastighetsägaren att bygga bostäder på torget och därmed blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill i ett längre perspektiv kunna erbjuda ett bra utbud av service och mötesplatser. Kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Tid: Lördag 14 november kl 11.00–14.00
Plats: Runby torg.

 

Representanter från kommunen och fastighetsägaren kommer att finnas på plats för att höra runbybornas åsikter om området.

Pågående dialog om Väsby station

dialog_2

Medborgarna är med och tycker till om stationsområdet, Väsby entré. Roland Storm (VB) som är ordförande för rådet för Medborgardialoger uppskattar att mötet görs i olika sammanhang för att nå olika grupper i samhället.

 Idag träffade man de som passerar stationen, imorgon talar man med Väsbyungdomar på gymnasiet och i nästa vecka får Öppna förskolan besök av kommunikatörerna. Det går bra för alla Väsbybor att gå in på nätet och berätta vad de tycker, många gick in på väg till jobbet.

Dialogenkät

Medborgardialog om Väsby station

Den 4 november hålls en medborgardialog om Väsby station inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet. Syftet med dialogen är att prata med väsbybor om hur stationen upplevs idag och hur den kan bli bättre.

Tid: 4 november kl 6–10 samt 15–18
Plats: Kring Stationsområdet,
vid uppgång från pendeltåg på både östra och västra sidan

 

Utöver detta kommer uppsökande dialoger att ske den 5 november på Väsby Nya Gymnasium och den 9 november på Öppna förskolan.

För mer information:
Magdalena Lundberg, biträdande projektledare Väsby Entré: 073-910 44 75
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25