Kategoriarkiv: Lokalpolitik

Hillevi får nytt uppdrag

Idag utsåg regeringen Hillevi Engström till ny Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Det innebär att Hillevi kommer avsluta sitt uppdrag som kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

 — Att vår kommundirektör får ett viktigt och angeläget uppdrag ska vi vara stolta över även om det innebär att vi behöver söka en ny och stark ledare. Hon går vidare till ett viktigt uppdrag och vi är glada över den framåtanda och ledning hon har bidrag med under sin tid i Väsby, säger Roland Storm (kommunalråd VB).

 Rekrytering av ny kommundirektör kommer att inledas omgående. I dialog med kommunledning och politisk ledning förs samtal om hur styrning och ledning sker under tiden för rekrytering efter att Hillevi lämnar i slutet av sommaren. Vi återkommer kring denna fråga längre fram.

Trygghet

Att känna sig trygg i samhället borde vara en självklarhet.

Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Väsby. För att bemöta den stökiga situationen ”på byn” fokuserar vi och samordnar kommunens och andras resurser som sammantaget är stora. Vi mobiliserar engagemang från civilsamhället och förebygger genom att tänka långsiktigt. Kommunen har också anställt en säkerhetschef som tillträder den 1 juni. Den nya säkerhetschefens uppdrag kommer vara att samordna arbetet med trygghetsskapande åtgärder.

Under hösten och vintern har bland annat belysning i motionsspår börjat bytas ut och sedan ett drygt år tillbaka pågår ett samarbete med polis, brandkår, bostadsföretag och föreningsliv som syftar till att ytterligare öka tryggheten i centrala Väsby. Kommunen har överlag ett nära och gott samarbete med närpolisen. Som en akut åtgärd har väktare hyrts in till bland annat stationsområdet, Messingen och Dragonvägen. Även polisens närvaro i Väsby har ökat.

Sedan mer än tio år tillbaka arrangeras nattvandringar i Väsby helt ideellt. Som ett komplement till det nattvandrar även vi politiker alla fredagar fram till sommaren. Vi har också tillsatt medel för att kompensera de föreningar som följer med ut och nattvandrar.

Anslagen för fritidsfältare och fritidsgårdar har ökats med 1 miljon 2016. Under hösten utökades öppettiderna för fritidsgårdar och kommunen har nu anställt en fritidsfältare som arbetar kvällstid ute bland de unga. 2016 infördes också en sommarjobbsgaranti. Bland annat som en del i en trygghetssatsning. 1 miljon kronor satsas för att erbjuda cirka 400 sommarjobb.

— Jag är glad över satsningarna som görs, men mer behöver göras. Väsbys Bästa kommer att fortsätta driva arbetet för ett tryggare Väsby, och framförallt Ekebobadet som  är en viktig pusselbit som just nu saknas i det förebyggande och trygghetsarbetet, säger Peyman Rezapour ordförande VB.

Socialtjänstens kvinnofridsarbete har fått mer resurser. Det finns nu fler skyddade boenden. Även stödet till kvinno- och tjejjouren har stärkts och ett arbete för att komma tillrätta med unga tjejers psykiska mående har startat.

I stadsbyggnadsplaneringen har dimensionen av att skapa trygga miljöer en framträdande roll. Planeringen görs på ett sådant sätt att ”ögon mot gatan” säkerställs.

I det långsiktiga arbetet är det viktigt med täta sociala nätverk där vi både håller i och förstärker det arbete som görs och som får resultat på längre sikt. I detta arbete har grundkolans organisation förstärkts med en elevhälsosamordnare och kommunen arbetar förebyggande för att minska nyttjandet av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planer finns för utökad fritidsgårdsverksamhet och när det gäller fritidsgårdarna ser vi ett behov av en bättre samordning mellan gårdarna. Projektet ”En kommun fri från våld” kommer att starta upp på Grimsta skolan, Väsby nya gymnasium och Sverigefinska skolan. Projektet  jobbar normkritiskt med fokus på pojkar. Bostadsstöd ges till utsatta barnfamiljer och Väsbyhem har en policy att inte vräka barnfamiljer.

Med både akuta åtgärder och långsiktigt arbete hoppas och tror vi att vi når målet om ett Väsby där alla kan känna sig trygga.

Sök sommarjobb i kommunen

Under mars och april 2016 kan du som just nu går årskurs 1 och 2 på gymnasiet söka sommarjobb. Du som söker ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

Väsbys Bästa är väldigt glada över satsningen på sommarjobben i kommunen. I år finns det ca 420 platser för ungdomarna i Upplands Väsby att söka till, vilket motsvarar det totala antalet ansökningar under förra året.

 Du kan ansöka om sommarjobb på två olika sätt:

  • Sommarjobb som du hittar helt på egen hand, där arbetsgivaren kan få halva lönen och halva arbetsgivaravgiften betald under 1 till 3 veckor, anmälan öppnas den 8 april.
  • Sommarjobb via lottning, anmälan öppen 7 mars — 7 april.

Väsbys Bästa tar även i år emot sommarjobbare. Så gå in och sök.

Sök sommarjobb här

Roligaste sommarjobbet

Skulle du vilja testa en egen affärsidé i sommar? Vill du bestämma själv vad du ska jobba med?

 I år kommer du att kunna söka det som kallas för Roligaste sommarjobbet (RS).

 Med hjälp av handledare kommer du själv eller tillsammans med några vänner att kunna testa på att starta ett eget företag. Du som antas till programmet får 2 000 kr i startkapital som är till för att komma igång med era affärsidéer. Alla pengar ni tjänar ihop plus startkapitalet får ni såklart behålla när programmet är slut. Programmet är 4 veckor långt och börjar med en kickoff-vecka tillsammans med alla andra deltagare. Handledaren kommer att ge er stöd och tips för att ni ska kunna lyckas, så ni behöver inte ha en färdig affärsidé redan nu!

Läs mer och sök här

Näringslivspolitikens framtida strategier

20151105_135115_resized

Den 5–6 november 2015 deltog politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet tillsammans med markägare i Upplands Väsby på ett Dialog-möte för att diskutera kommande års utvecklingsstrategi och samarbete mellan näringslivet och kommunen.

 — Upplands Väsby ska kunna fortsätta att vara en av Sveriges främsta kommuner när det gäller företagsklimatet och få företag att växa och att attrahera nya näringsidkare är viktigt, säger Roland Storm Väsbys Bästa

 Synpunkterna som kom fram ska nu utgöra grunden i kommunens kommande näringslivsstrategi. Näringslivschefen Anders Wink har som mål att presentera denna under kvartal I 2016.

Minimässa den 3 november

Telefonen går varm hos Väsby Direkt när väsbybor ringer och frågar hur de kan vara med och hjälpa till i den rådande flyktingsituationen. Den 3 november bjuder kommunen tillsammans med olika organisationer in till en minimässa i Messingen, där konkreta förslag på hur du som väsbybo kan hjälpa till presenteras.

— Det finns ett fantastiskt engagemang hos väsbyborna och det är många organisationer som gör otroligt bra saker för att nyanlända flyktingar ska känna sig välkomna. Därför samlar vi nu alla goda krafter i en minimässa, säger Ann-Christin Martens, ordförande i social- och äldrenämnden.

 Sedan en tid tillbaka har det kommit många människor till Sverige från krigs- och oroshärdar runt om i världen. För att Upplands Väsby ska kunna erbjuda ett gott mottagande och bidra till nyanländas integration är samverkan mellan alla i samhället viktigare än någonsin. Den 20 oktober samlades organisationer för att se på hur samverkan ska kunna ske i ett längre perspektiv och den 3 november är det dags för alla väsbybor att engagera sig.

 — Vi kommer den 3 november att visa upp det fina som görs och samtidigt visa alla som bor i Väsby hur de kan bidra. Någon kanske vill bli familjehem till en ensamkommande flyktingungdom, någon annan vill engagera sig i språkcafé eller läxläsning, säger Hanna Bäck, enhetschef Vägval vuxen på Upplands Väsby kommun.

 Välkommen till minimässa den 3 november där olika organisationer berättar om vad de gör idag och hur du kan hjälpa till.

Minimässa Väskommen till Väsby 3 nov

 

Tid: Tisdag 3 november kl 18.00–21.00,
med informationstillfällen kl 18.00 och 19.00.
Plats: Messingen, matsalen.

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

 — Jag vet att det är en stor sak för våra elever att med kort varsel byta skola. Men vi ser inte att det är möjligt att driva vidare skolan med bra kvalitet. Elevantalet framåt är inte tillräckligt för det, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

 I Smedby skola går 200 elever i årskurserna förskoleklass–9 och i grundsärskolan. Eleverna i årskurserna förskoleklass–7 kommer att erbjudas plats i Väsbyskolan, och eleverna i årskurserna 8–9 kommer att erbjudas plats i Grimstaskolan. Grundsärskolans elever kommer under hösten finnas kvar på Smedby skola. Sedan kommer även denna verksamhet att flyttas. Lärare och annan personal kommer att erbjudas tjänster på andra skolor inom kommunen.

 — Vi har fortsatt behov inom kommunen av den personal som finns på Smedby skola. Tillsammans med de anställda och facken kommer vi att ta reda på hur deras kompetens bäst kommer till användning, säger Astrid Täfvander, utbildningschef.

 Beslutet kommer att fattas på utbildningsnämndens möte den 10 juni.

För mer information:
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande, 073-910 45 54
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

30 timmars förskola införs i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

 Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är vi glada att Väsby äntligen kan erbjuda barn till föräldralediga och jobbsökande mer tid på förskolan.

 Som reglerna ser ut idag får inte alla samma pedagogiska tid på förskolan eftersom barn med arbetslösa föräldrar får vara på förskolan max 15 timmar i veckan. Detsamma gäller barn med en förälder som är föräldraledig med ett yngre syskon.

 Satsningen på 30 timmars förskola görs inte enbart för att stärka barnens utveckling utan också för att skapa bättre förutsättningar för föräldrar. Med samma pedagogiska tid på förskolan får arbetslösa föräldrar mer tid till att aktivt söka arbete och en annan fördel är språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska.

 Upplands Väsby kommun har ett tydligt mål som innebär att alla barn ska klara skolan och ges förutsättningar för ett maximalt lärande. Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förutom 30 timmars förskola har Upplands Väsby kommun valt att höja förskolepengen med 6 procent, pengar som ska gå till fler pedagoger i förskolan.

 Vi har varit tydliga med att pengarna från höjningen av förskolepengen ska gå till fler anställda på förskolorna. Detta är en viktig satsning för att stärka kvaliteten och vi kommer att följa upp satsningen både för att se hur den används men också för att se hur den fått effekt.

Väsbybornas synpunkter till grund för ett cykelvänligare Väsby

För att ta reda på hur pengarna för underhåll och framtida satsningar gör mest nytta bjöd Upplands Väsby kommun in till dialog om ett cykelvänligt Väsby. Synpunkterna utgör sedan grunden till planeringen av framtida satsningar och underhåll.

 Drygt 300 besökte medborgardialogen på plats i Väsby centrum 23–24 april och runt 170 väsbybor besvarade den digitala enkäten kring frågor kring cykling och cykelvägar i Väsby.

 Kanske är asfalten dåligt underhållen och kanske finns det önskemål om fler cykelbanor? Istället för att gissa vad vi trodde att våra medborgare hade för önskemål när det gäller cyklingen i Väsby valde vi att fråga dem, säger Carina Nordin som arbetar som trafikingenjör på Upplands Väsby kommun.

 Synpunkterna som kommit in kommer nu att sorteras och struktureras för att sedan ligga till grund för framtida satsningar och underhåll av cykelvägnätet i Upplands Väsby kommun. En del förändringar kan komma genomföras inom nuvarande budget medan större åtgärder kan kräva ökade satsningar.

 — Det är roligt att så många Väsbybor intresserade sig för medborgardialogen om cykling och vi uppskattar verkligen alla synpunkter som medborgarna kommit in med. De kommer att ligga till grund för planering och prioritering av framtida satsningar och underhåll, säger Roland Storm, kommunalråd (VB).

 Upplands Väsby kommun jobbar löpande med att bygga ut cykelvägnätet och förbättra det befintliga nätet och samarbetar även med omkringliggande kommunen för att bygga ut de regionala cykelstråken som bland annat gör det möjligt att cykla hela vägen in till Stockholm.

 Under dialogen fanns förutom möjligheten att prata med kommunens tjänstemän som arbetar med cykelfrågor varje dag, även en smoothiecykel där alla kunde cykla sin egen smoothie, en frågesport för barn. Besökande kunde även besvara den digitala enkäten på plats och hämta ett exemplar av kommunens rykande färska cykelkarta.

Vad hände och händer?

Väsbys Bästa´s fullmäktigeledamöter börjar nu på allvar komma in i det politiska arbetet. Sedan mitten av januari är Peyman Rezapour anställd som politisk sekreterare på halvtid. Samtidigt fick vi äntligen tillgång till ett litet kontor med två arbetsplatser för Roland Storm och Peyman i Messingen.

 En stor del av höstens arbete inriktades på budgetarbete och flerårsplan 2015–2017. Mängder med information att ta in och ett stort antal möten med tjänstemännen i kommunens olika förvaltningar. Dessutom medverkan i fullmäktige och alla utskott och nämnder vi är representerade i. Roland Storm, Peyman Rezapor, Ulla Barthelson och Thomas Fälth deltagit i ett antal utbildningar och workshops.

 Vi har också träffat kommuninvånare i samband med samråd och dialogmöten om t ex Prästgårdsmarken, Fyrklövern, Ett lärande Väsby och i februari det stora demokratiforumet ”Ung i Väsby” där kommunalrådet Roland Storm öppnade mötet inför 120 förväntansfulla elever. Se mer på: Ung i Väsby

 Under mars deltar vi i kommunens budgetarbete för de kommande åren och nya möten i utskott nämnder och fullmäktige samt arbetet med Översiktplanen (ÖP) och ett heldagsseminarium inom ”Ett lärande Väsby”. Vi kommer också medverka och träffa medborgare i ett första dialogmöte den 16 mars om Järnvägsparken. Se mer på: Järnvägsparken

Väsbys Bästa

Väsbys Bästa vill ha en fortsatt dialog

Väsbys Bästa är nu demokratiskt valda att delta i kommunalpolitiken. Det är mycket viktigt med en fortsatt dialog mellan förtroendevalda och kommunens medborgare. Det är själva grunden för demokrati. Dialogen ska vara seriös och konstruktiv med ett trevligt tonläge och ska leda till en utveckling av Väsby som kommun. Dialogen kan föras via olika media.

 Vi hänvisar därför de som är intresserade av vårt arbete och politik till vår hemsida www.väsbysbästa.nu eller Väsbys Bästas facebookgrupp.

Väl mött för bra diskussioner!

Väsbys Bästa

Väsbys Bästa tar sitt ansvar

Väsbys Bästa har efter flera möten och överläggningar med både alliansen och de rödgröna blivit erbjudna att ingå i ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren. Det erbjudandet har vi accepterat.

 Genom denna överenskommelse har vi nu fått gehör för 18 av de 20 frågorna vi gick till val på. Samarbetet innebär också att vi i framtiden har stora möjligheter att påverka och få gehör för fler sakfrågor. Nu kan vi säkerställa en positiv behandling av flera av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga: skolan, bostadsbyggandet samt idrotten och kulturens förutsättningar.

 För detta beslut har Väsbys Bästa kritiserats i lokalpressen och på sociala media. Alternativet — att sätta oss utanför — skulle innebära att vi gav större utrymme, inflytande och makt till Sverigedemokraterna.

 Eftersom inte något av allianspartierna var beredda att samarbeta med de rödgröna och skapa en majoritet var vi tvungna att ta vårt ansvar för att inte riskera ett politiskt kaos i fullmäktige. Ett samarbete med de rödgröna utesluter inte att vi lyssnar på eller tar till oss av bra förslag, oavsett vilket parti det kommer ifrån. Vi har fortfarande som mål att fler partier tar sitt ansvar och samarbetar med varandra.

 Alla partier, från vänster till höger, har påpekat hur viktigt det är att ha stabila majoriteter i kommunfullmäktige så att inte beslutsfattandet ska bli svårt, trögt och oförutsägbart. Att Alliansen nu kritiserar Väsbys Bästa för att vi följer deras råd förvånar. Det visar tydligt att man inte har det som är bäst för Väsby i fokus.

 Moderaterna och folkpartiet borde istället ställa sig framför spegeln med den givna frågan:
 — Varför förlorade vi så många av våra gamla sympatisörer och väljare?

 Valresultatet visar tydligt att Väsby ville ha en förändring, inte bara att man ville få in nytänkande och ny energi i lokalpolitiken utan också att det var dags att byta ut den politiska ledningen.

 Att vårt beslut att stödja valets segrare är det rätta visar Alliansens tydliga kovändning med ett desperat försök att återta makten. Slutklämmen i deras debattinlägg i förra veckans Vi i Väsby:
 — Vi är beredda att ta ansvar för Väsbys framtid i politisk ledning, innebär inget annat än ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna!

Väsbys Bästa
Roland Storm
Peyman Rezapour
Ulla Barthelsson
Thomas Fäldt

Ett samarbete för Väsbys Bästa

Väsbys Bästa har träffat en överenskommelse och ingått ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren.

 Vi känner ett stort ansvar för att aktivt delta i det politiska arbetet och vill förvalta det förtroende vi fått av väljarna. Genom överenskommelsen får vi möjlighet att få gehör för många av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga som till exempel skolfrågan, bostadsbyggande, idrotten och kulturens förutsättningar.

 Valresultatet visar att Väsby ville ha en förändring, inte bara i den politiska ledningen utan även få in ett nytt parti i fullmäktige. De 900 rösterna vi fick resulterade i två mandat i kommunfullmäktige.

 Överenskommelsen med S, MP och V innebär att vi får en kommunalrådspost, en ledamot i kommunstyrelsen, en ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättarplatser i utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden.

Roland Storm

Nystart för Väsby