Kategoriarkiv: Kairo/Sättra

Satsning på Kairo/Sättra friluftsområde

På spåret

I mars beslutade kommunstyrelsen att avsätta 5 Mkr i en första etapp för utveckling av friluftsområdet.

Under en flerårsperiod satsas 21 miljoner kronor för att:

  • Förbättra skyltning och information om naturvärden och motionsmöjligheter
  • Förbättra och utöka motions- och skidspåren
  • Förbättra faciliteterna, grillplatser, bänkar, toaletter o.d.
  • Utveckla ridanläggningen i Sättra
  • Utveckla Kairobadet — eventuell flytt av badplatsen
  • Utreda användning av trädgårdsmästarbostaden
  • Utreda behov och placering av ett aktivitetscenter
  • Möjlighet till konferens- och festlokal
  • Möjlighet till café i området
  • Möjlighet till nya mindre anläggningar för spontanidrott, idrottsparker och liknande

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby

Trädgårdsmästarbostaden

Trädgårdmästarbostaden

Byggnadsantikvarie Anders Franzén fastslår att Trädgårdsmästarbostaden är från slutet av 1700-talet.

Väsbys Bästa har länge kämpat för att behålla och rusta upp Trädgårdsmästarbostaden i Sättra. Viss tveksamhet har uppstått över byggnadens ålder och skick, men nu har byggnadsantikvarien Anders Franzén undersökt huset och kommit fram till att byggnaden är en fin gammal rokokobyggnad från slutet av 1700-talet.

 Båda lokaltidningarna besökte i slutet av januari byggnadsantikvarien på plats ute vid Sättra.

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby