Kategoriarkiv: Idrott

Tält över uterinken till hösten 2017

I februari beslutades att satsa 8 Mkr på ett tält över uterinken i Vilundaparken.

Under de senaste 10 åren har isen i Vilundaparkens ishall haft omfattande och frekventa störningar i isproduktionen. Flera utredningar under kort tid har nu resulterat i ett beslut att uppföra en tältlösning under våren 2017 över uterinken.

 Tältet planeras stå färdig att användas till säsongsstarten 2017 och ger föreningarna fler istider.

 Därmed ges förutsättningar för kommunen att genomföra ett framtida byte av den nuvarande isytan inne i Vilundahallen.

 Dessutom utreds en placering av ett fullstort fotbollstält i Vilundaparken som beaktas i arbetet med flerårsplan 2018 till 2020.

Vi i Väsby

Förvandla Vilundaparken till Väsby Idrottsstad

Låt Vilundaparken bli den moderna idrottsplats den förtjänar. Väsbys Bästa har tidigare i lokaltidningen uppmärksammat den mörka ”baksidan” av Vilundaparken. Bristfälliga och smutsiga omklädningsrum, trasiga toaletter, krackelerade och trasig is i ishallen, 36 gamla tillfälliga baracker som stått kvar i åratal och en fallfärdig delvis uppbränd före detta Fadderby är inget vi är stolta över.

Nu finns chansen när Väsbys Bästa tillsammans med övriga majoritetspartier föreslår en rejäl upprustning och utveckling av Vilundaparken. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilunda­parkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

 Låt oss tillsammans med idrottsföreningarna i Väsby förvandla Vilunda­parken till en idrottsstad!

 Genom att lägga bostäder utefter Husarvägen och verksamhetslokaler ut mot motorvägen kan kommunen få medel och möjlighet att förbättra och bygga nya idrottsanläggningar i Vilundaparken. Väsbys Bästa ser till exempel gärna bostäder ovanpå en fullstor fotbollshall. Och naturligtvis vill vi pröva möjligheten om inte bostäder kan medverka till en ny ishall med sportbutiker, café, restaurang och bra publika utrymmen.

 Väsbys Bästa uppmanar alla intresserade Väsbybor och föreningar att delta och komma med inspel på hur en modern idrottsstad i Vilundaparken kan se ut. Ta tillfället i akt och medverka i den medborgardialog som kommunen nu inbjuder till. Under perioden 22 oktober till 13 november finns möjlighet att lämna dina synpunkter för Vilundaparkens framtida utveckling via en digital enkät på kommunens hemsida eller via en pappersenkät hos Väsby Direkt i Väsby Centrum.

 Låt oss tillsammans förvandla Vilundaparken till Väsby Idrottsstad!

Väsbys Bästa

Roy Rosenback
talesperson idrottsfrågor

 

För mer information se:

Medborgardialog om Vilundaparkens utveckling

Direkt till medborgardialogen:

Medborgardialogen om Vilundaparken

Frestaplanen besiktigad och öppnas 6 juli

Planen i Fresta besiktigades idag,

Tack vare ett snabbt agerande från Väsbys Bästa kommer fotbollsplanen i Fresta att öppnas redan på onsdag istället för i november.

 — Tidningsartikeln i Vi i Väsby förra veckan fick Väsbys Bästa att reagera och agera. Ett möte, några telefonsamtal och ett positivt bemötande från kommunen och Skanska gör att vi nu kan öppna den nya konstgräsplanen, säger Roy Rosenback, idrottspolitisk ansvarig i Väsbys Bästa.

 — Har kommunen en färdigställd fotbollsplan ska våra ungdomar naturligtvis få spela på den. Byråkratin ska inte lägga hinder för våra fotbollssugna ungdomar, menar Roy Rosenback.

Skanska åtgärdar idag och imorgon det sista runt planen och på onsdag kan alla spelsugna ta Frestaplanen i bruk.

Fotbollsfest i Fresta

Den 6 juli besiktigas den nya fotbollsplanen i Fresta.

Planen och staket ska besiktigas så att vi säkerställer att det inte finns risk för att någon gör sig illa. Därefter öppnar planen för användning.

 — Finns det en färdig fotbollsplan och barn som vill spela fotboll, så är det rätt logiskt att de får göra det säger Peyman Rezapour (VB)

 Väsbys Bästa är otroligt glada för att planen förmodligen kommer att kunna användas redan i sommar.

Vilundaparken

1 000 nya platser ska skapas inom förskola och skola i Väsby fram till år 2020. Då ska bland annat en helt ny grundskola för 600 barn och en förskola för 150 barn stå klar på Smedsgärdstomten.
 — Det här är en av våra viktigaste satsningar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

 Väsby lider av akut brist på förskoleplatser. Den väntade befolkningsökningen och byggboomen som råder gör att kommunen bedömer att också fler grundskoleplatser kommer att behövas framöver. Trots att Smedbyskolan stängdes ned för ganska precis ett år sedan med hänvisning till elevbrist.

 Den politiska majoriteten i Väsby, S, MP, V och VB, har med hjälp av tjänstemännen tagit fram en plan för hur platserna i skola och förskola ska lösas fram till 2020.

 Den största nyheten är att de vill bygga en helt ny grundskola och förskola på Smedsgärdstomten, alltså på den tomma avsatsen ovanför konstgräsplanen i Vilunda. Den nybyggda minigolfen ska inte påverkas av bygget och inte heller konstgräsplanen. Däremot kan delar av grusplanen komma att lämna plats åt skolgården.

 Grundskolan ska bli en F-9-skola för 600 elever och förskolan ska rymma 150 barn. Förhoppningen är att läget invid Vilundaparkens idrottsarenor ska göra den attraktiv för både elever och lärare. Här finns redan konstgräsplan, friidrottsbanor, ishall och simhall.

 — Vi har sett att det behövs en ny skola och jag har länge funderat på om det skulle gå att göra någonting ihop med idrott. Skulle vi kunna ha en profil på skolan med friskvård, rörelse och idrott och komplettera Väsby skolas musikinriktning? säger utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP).

 Roland Storm (VB) gillar också förslaget om idrottsinriktning. Han tror liksom sina kommunalrådskolleger att det inte kommer att bli något större problem med grannar som överklagar bygglovet och räknar med att bygget borde kunna dra igång nästa år. Skolan ska stå klar 2020.

 — Vi får fart på Vilundaparken i samma andetag. Den har under alla år utvecklats steg för steg, allt har byggts separat och det har inte funnits en helhetsplan, säger han.

 — Vilundaparken är det område i kommunen som har störst potential till att öka Väsbys attraktivitet, säger Roland Storm. Idrottens roll i Väsby är betydande. Att utveckla Vilundaparken med skolor, bostäder och butiker till en idrottsstad kommer skapa en spännande portal och ge ett positivt första intryck av Upplands Väsby. Satsningen kommer stärka såväl idrottens utvecklingsmöjligheter som Fyrklöverns och de centrala delarnas attraktivitet.

 Utöver den nya skolan i Vilundaparken ska 500 nya platser skapas vid Breddenskolan, Runbyskolan och Väsby skola. Dessutom väntas det försenade bygget av den nya Vikskolan snart kunna starta.

 Förskoleplatser har varit en bristvara i vår och fyramånadersgarantin har i flera fall inte kunnat hållas. Detta problem är nu avhjälpt tack vare Ekebo förskola i Engelska skolans gamla lokaler. Med fortsatt renovering kan 140 barn få plats temporärt i några år framöver.

 Nya, permanenta förskolor byggs på Odenslunda skolas rivningstomt, invid den planerade grundskolan i Vilundaparken, på Dragonvägen, bredvid Vittraskolan och i Eds Allé. Temporära paviljongplatser skapas vid Runby skola samt vid förskolan Visselpipan vid Smedsgärdshallen.

Nya platser 2016 — 2020

Grundskolor

 • Breddenskolan, Runbyskolan, Väsby skola, utökning med 500 platser.
 • Ny F-9-skola i Vilundaparken, 600 platser.
 • Ny Vikskola ska ersätta den gamla, 300 platser (mot ca 240 i dag) och möjlighet till ytterligare 300 platser.

Förskolor

 • Ekebo (där Engelska skolan tidigare låg), 180 platser.
 • Bergaplan (tillfälliga paviljonger vid Runbyskolan) 200 platser (varav 90 nya).
 • Eds Allé, 100 platser.
 • Fyrklövern (två förskolor: en på Dragonvägen, en bredvid Vittra), 80+80 platser.
 • Odenslunda (på den gamla rivna skolans tomt), 150 platser.
 • Visselpipan (temporär utökning med paviljong), 50 platser.
 • Ny förskola i Vilundaparken, 150 platser.

Vision — Väsby Idrottsstad

Nu startar snart planläggningen av Smedsgärdstomten och hur Vilundaparken ska utveckas i framtiden. Väsbys Bästa har en vision:

 • Bygg ett riktigt högt hus på Smedsgärdstomten, 10-15 våningar eller mer, som syns från motorvägen. Ett landmärke.
 • Behåll Smedsgärdshallen.
 • Bygg en ny förskola med inriktning ”Lek och rörelse” i Vilundaparken. En förskola/fritids som kan utnyttja sportlokalerna och idrottshallarna i området. Speciellt energiska barn med spring i benen kan trivas här.
 • Bygg en ny grundskola i Vilundaparken. Kan förstärkas med en gymnasielinje med idrottsinriktning.
 • Bygg bostäder utefter Husarvägens östra sida. Eftersom det blir nya hus på centrumsidan av Husarvägen i Fyrklövern kan vi göra en mer stadslik entré till Väsby om vi också bygger bostäder på sidan mot Vilundaparken. I bottenplan på dessa hus och även inne i parken kan det bli butiker och affärslokaler. Speciellt inriktade på sport och idrott. Ett Idrottens Outlet.
 • Bygg nya idrottsanläggningar ut mot motorvägen. Fotbollshall, tennishall, eventuellt en ny ishall. Alla föreningar kan samsas om gemensamma omklädningsrum, kontor etc som kan ersätta de 30 baracker som finns idag bakom badhuset.
 • Bygg en gång och cykelväg över motorvägen som knyter samman östra sidan, Carlsund, med Vilundaparken och Väsby Centrum.

Detta kan bli Upplands Väsbys nästa stora byggprojekt som ökar kommunens attraktivitet — Väsby Idrottsstad!

Vilken är din vision?
Hör av dig med synpunkter och kommentarer!

Ekebobadet fungerar och är i bra skick

Ekebobadet_2

Väsbys bästa har tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby fyllt upp och testat den tekniska utrustningen för Ekebobadets två bassänger. Vattnet fylldes över samtliga inlopp så cirkulationen kunde säkerställas. Pump och filterutrustning kördes igång och testades och den fungerar. Mät och doseranläggning provstartades och ser ut att fungera.

 Hela stora poolen fylldes inte ända upp då detta inte behövdes för att testa pump och filterutrustning. Det återstod 50–60 cm att fylla. Bassängerna framstår som täta men en del trasiga kakelplattor behöver bytas.

 — Provkörningen gick över förväntan, säger Johan Backlund, Väsbys Bästa. Vi bekostade vattenfyllningen för att få ett svar på badets tekniska skick. Vi är angelägna om att badet ska öppna igen till glädje för Väsbyborna.

 Nästa steg blir att hitta en driftoperatör som kan medverka till att Ekebobadet kan öppnas.

Mer information fås av:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Medborgarförslag har gett bättre förutsättningar för lek och rörelse

ndhy5oiemdhbw5eywqtt

Under hösten 2014 lämnades ett medborgarförslag om upprustning av Fresta bollplan in. Både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget som nu blivit verklighet.

 — Det är glädjande att vi kunnat tillmötesgå det förslag som kommit in, säger Roland Storm (VB) kommunalråd med ansvar för medborgardialog. Vi hoppas att fler väsbybor ser de positiva möjligheterna som medborgarförslagen möjliggör. Vi vill få in fler förslag på tänkbara förbättringsåtgärder likande det som vi nu genomför.

 Planerade åtgärder för Fresta bollplan är att fotbolls- och basketmål repareras, ny belysning sätts upp, grusytor jämnas till och störande buskage tas bort.

 — Vi är glada över satsningen på Fresta bollplan och fler åtgärder för idrottsanläggningar är på väg, säger Leif Bejhed (V), ordförande för kultur- och fritidnämnden.

För mer information:
Roland Storm (VB), kommunalråd: 073-910 42 40
Leif Bejhed (V),ordförande kultur- och fritidsnämnden: 073-910 40 43
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Ekebobadet fylls för testkörning

Måndagen den 31 augusti klockan 07.00 kommer Väsbys Bästa tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby att påbörja fyllningen av vatten i Ekebobadet. Detta görs för att se om den tekniska utrustningen fungerar samt för att undersöka om bassängen håller tätt. Efter testkörningen kommer bassängen återigen tömmas.

 Provkörningen görs som ett första steg för att få en uppfattning om badets skick och för att få  bättre underlag om vilka kostnader som kan bli aktuella om någon aktör vill öppna badet kommande år.

För mer information kontakta:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94