Alla inlägg av Ulla Barthelson

Väsbys Bästa vill ha en fortsatt dialog

Väsbys Bästa är nu demokratiskt valda att delta i kommunalpolitiken. Det är mycket viktigt med en fortsatt dialog mellan förtroendevalda och kommunens medborgare. Det är själva grunden för demokrati. Dialogen ska vara seriös och konstruktiv med ett trevligt tonläge och ska leda till en utveckling av Väsby som kommun. Dialogen kan föras via olika media.

 Vi hänvisar därför de som är intresserade av vårt arbete och politik till vår hemsida www.väsbysbästa.nu eller Väsbys Bästas facebookgrupp.

Väl mött för bra diskussioner!

Väsbys Bästa