Alla inlägg av Roy Rosenback

Förvandla Vilundaparken till Väsby Idrottsstad

Låt Vilundaparken bli den moderna idrottsplats den förtjänar. Väsbys Bästa har tidigare i lokaltidningen uppmärksammat den mörka ”baksidan” av Vilundaparken. Bristfälliga och smutsiga omklädningsrum, trasiga toaletter, krackelerade och trasig is i ishallen, 36 gamla tillfälliga baracker som stått kvar i åratal och en fallfärdig delvis uppbränd före detta Fadderby är inget vi är stolta över.

Nu finns chansen när Väsbys Bästa tillsammans med övriga majoritetspartier föreslår en rejäl upprustning och utveckling av Vilundaparken. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilunda­parkens framtida utveckling, med fokus på idrott.

 Låt oss tillsammans med idrottsföreningarna i Väsby förvandla Vilunda­parken till en idrottsstad!

 Genom att lägga bostäder utefter Husarvägen och verksamhetslokaler ut mot motorvägen kan kommunen få medel och möjlighet att förbättra och bygga nya idrottsanläggningar i Vilundaparken. Väsbys Bästa ser till exempel gärna bostäder ovanpå en fullstor fotbollshall. Och naturligtvis vill vi pröva möjligheten om inte bostäder kan medverka till en ny ishall med sportbutiker, café, restaurang och bra publika utrymmen.

 Väsbys Bästa uppmanar alla intresserade Väsbybor och föreningar att delta och komma med inspel på hur en modern idrottsstad i Vilundaparken kan se ut. Ta tillfället i akt och medverka i den medborgardialog som kommunen nu inbjuder till. Under perioden 22 oktober till 13 november finns möjlighet att lämna dina synpunkter för Vilundaparkens framtida utveckling via en digital enkät på kommunens hemsida eller via en pappersenkät hos Väsby Direkt i Väsby Centrum.

 Låt oss tillsammans förvandla Vilundaparken till Väsby Idrottsstad!

Väsbys Bästa

Roy Rosenback
talesperson idrottsfrågor

 

För mer information se:

Medborgardialog om Vilundaparkens utveckling

Direkt till medborgardialogen:

Medborgardialogen om Vilundaparken

Vision — Väsby Idrottsstad

Nu startar snart planläggningen av Smedsgärdstomten och hur Vilundaparken ska utveckas i framtiden. Väsbys Bästa har en vision:

  • Bygg ett riktigt högt hus på Smedsgärdstomten, 10-15 våningar eller mer, som syns från motorvägen. Ett landmärke.
  • Behåll Smedsgärdshallen.
  • Bygg en ny förskola med inriktning ”Lek och rörelse” i Vilundaparken. En förskola/fritids som kan utnyttja sportlokalerna och idrottshallarna i området. Speciellt energiska barn med spring i benen kan trivas här.
  • Bygg en ny grundskola i Vilundaparken. Kan förstärkas med en gymnasielinje med idrottsinriktning.
  • Bygg bostäder utefter Husarvägens östra sida. Eftersom det blir nya hus på centrumsidan av Husarvägen i Fyrklövern kan vi göra en mer stadslik entré till Väsby om vi också bygger bostäder på sidan mot Vilundaparken. I bottenplan på dessa hus och även inne i parken kan det bli butiker och affärslokaler. Speciellt inriktade på sport och idrott. Ett Idrottens Outlet.
  • Bygg nya idrottsanläggningar ut mot motorvägen. Fotbollshall, tennishall, eventuellt en ny ishall. Alla föreningar kan samsas om gemensamma omklädningsrum, kontor etc som kan ersätta de 30 baracker som finns idag bakom badhuset.
  • Bygg en gång och cykelväg över motorvägen som knyter samman östra sidan, Carlsund, med Vilundaparken och Väsby Centrum.

Detta kan bli Upplands Väsbys nästa stora byggprojekt som ökar kommunens attraktivitet — Väsby Idrottsstad!

Vilken är din vision?
Hör av dig med synpunkter och kommentarer!