Alla inlägg av Per Alm

VB:s årsmöte 2017

Den 18 maj 2017 kl 18.00 — 19.00 är du välkommen till Väsbys Bästas årsmöte i Pyramiden.

Alla är hjärtligt välkomna att delta, diskutera och lämna synpunkter, men bara medlemmar får rösta vid val och när beslut ska tas.

 Under årsmötet ska bland annat styrelsen väljas och andra förtroendeposter utses samt det närmaste året planeras.

 Är du intresserad av att delta i partiets arbete är du välkommen att anmäla det. Är du bara nyfiken på partiets medlemmar och deras värderingar är du också välkommen.

 Dagordningen kommer att publiceras här senast torsdag 4 maj.

Välkommen!

Kallelse och dagordning

Ett mänskligt mottagande

fyrklövern

I Falköping pågår sedan våren 2013 ett integrationsprojekt där nyanlända själva deltar som ”grannskapsvärdar” i arbetet med att lära känna såväl varandras kulturer som den svenska kulturen och den lokala omgivning de nu befinner sig i. Det handlar om att skapa möten och kontakter mellan olika människor med olika språk och förutsättningar.

 Projektet går under namnet Connect Falköping och drivs av socialnämnden i Falköpings kommun.

 Under 2014 påbörjades en utvärdering av projektet som ska ligga till grund för beslut för fortsättningen av projektet.

 Under hösten 2016 hölls ett föredrag om projektet för kommunledningen i Upplands Väsby.

 Vad kan Upplands Väsby ta till sig från detta projekt? Bör vi göra något liknande här?
 
Lämna gärna en kommentar!

För mer information se:

Om Connect Falköping
och
Utvärderingen

Hjälp till flyktingbarn

Resursbehovet för att ta emot flyktingar är just nu enormt. Kommunen behöver hjälp från enskilda medborgare för att klara behovet, både på kort och på lång sikt.

Som enskild medborgare kan du i första hand hjälpa kommunen med att ge barn och ungdomar ett liv i en någorlunda normal familjemiljö. Det kan göras i följande former:

  • Kontaktfamilj — för samvaro i familjens vardagliga aktiviteter ett par dygn per månad.
  • Jourhem — för akut behov under en kortare tid.
  • Familjehem — för en längre tid.

 En mer omfattande hjälpinsats, som kräver särskilt tillstånd, är att starta ett HVB-hem, Hem för vård eller boende. Tillståndet ges av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. HVB-hem kan bedrivas enskilt eller genom avtal med kommunen.

 Naturligtvis kan du även hjälpa till på olika sätt via flera frivilliga organisationer.

 

För mer information se:

upplandsvasby.se/flykting