30 timmars förskola införs i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

 Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är vi glada att Väsby äntligen kan erbjuda barn till föräldralediga och jobbsökande mer tid på förskolan.

 Som reglerna ser ut idag får inte alla samma pedagogiska tid på förskolan eftersom barn med arbetslösa föräldrar får vara på förskolan max 15 timmar i veckan. Detsamma gäller barn med en förälder som är föräldraledig med ett yngre syskon.

 Satsningen på 30 timmars förskola görs inte enbart för att stärka barnens utveckling utan också för att skapa bättre förutsättningar för föräldrar. Med samma pedagogiska tid på förskolan får arbetslösa föräldrar mer tid till att aktivt söka arbete och en annan fördel är språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska.

 Upplands Väsby kommun har ett tydligt mål som innebär att alla barn ska klara skolan och ges förutsättningar för ett maximalt lärande. Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förutom 30 timmars förskola har Upplands Väsby kommun valt att höja förskolepengen med 6 procent, pengar som ska gå till fler pedagoger i förskolan.

 Vi har varit tydliga med att pengarna från höjningen av förskolepengen ska gå till fler anställda på förskolorna. Detta är en viktig satsning för att stärka kvaliteten och vi kommer att följa upp satsningen både för att se hur den används men också för att se hur den fått effekt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *